ขณะนี้ได้ทำการปิดระบบลงเบียนแล้ว

หากท่านต้องการลงทะเบียน

กรุณาติดต่อคุณนัตติญา

โทร.099-429-1953

อีเมล : nattiya.duangrat@disney.com

Registration is now closed.

For more registration please

contact Khun Nattiya

Tel: 099-429-1953

Email : nattiya.duangrat@disney.com